Om sletting av bilder fra fakturerte krenkelser

Share

Når det er sendt faktura for krenkelse av opphavsrett, har det ingen hensikt å slette bilder i den tro at kravet dermed faller bort.

Fotografen har dokumentert krenkelsen, og vil følge opp fakturaen til den er betalt, enten det er gjennom purring, inkasso, forliksråd, tvangsfullbyrdelse eller i rettssalen.

Om det er behov for betalingsutsettelse kan man henvende seg direkte til fotografen.

Share