Prisguide

Prisguide
Share

Hver enkelt fotograf setter sine egne priser, så det er ikke mulig å gi en eksakt sum for hvor høyt man skal prise krenkelser av opphavsretten.

For enkelhetens skyld kan det dog ofte være greit å ligge i nærheten av bransjenormer.

Som en pekepinn: Norges journalistlags veiledende frilanssatser for 2022 estimerer standard honorar per bilde til kr 3100,– for redaksjonell engangsbruk (ekskl. MVA). Helside, forside, dobbelside, eller kommersiell bruk prises gjerne høyere enn standard redaksjonell bruk.

I tillegg til brukslisens grunnpris er det for bildetyverier bransjenorm og rettsgrunnlag for å tillegge:

  • pluss 100 prosent av grunnsummen, som oppreisning for krenkelsen
  • pluss 100 prosent av grunnsummen, for evt. manglende lovpålagt bildekreditering

Dette er grunnpriser som gjelder for all generell bruk, som innbefatter både personlig bruk og virksomhetskommunikasjon. Hvis det i tillegg er utpreget kommersiell bruk som innebærer en form for vinning av bruken, skal opphavspersonen i tillegg kompenseres tilsvarende vinningen.

Hvordan man til sist ønsker å prissette bildetyveri kan bare magefølelsen gi svar på. Men det er ganske alvorlige overtramp, og kravet bør reflektere dette. Man kan også se an hvem som skal motta fakturaen. Er det snakk om et stort nasjonalt eller multinasjonalt selskap kontra en organisasjon i frivillighetsregisteret, kan det reflekteres i hvor høyt fakturabeløpet settes.

Artikler i media vedrørende bildetyverier kan også gi en pekepinn på hvor mye som normalt faktureres.

Foto priseksempler (grunnpriser, hva koster et bilde)

Følgende viser typiske eksempler på grunnpriser for legitim bruk av bilder fra bildebyrå eller fotograf. Prisene er cirka-priser eksklusiv merverdiavgift. 

Lav oppløsning eller begrenset bruk kan i noen tilfeller medføre lavere priser. Hver enkelt fotograf og de forskjellige bildebyråene har sine egne praksiser for dette.

Getty Images (verdens dominerende bildebyrå), kr 300-4000
flerbrukslisens, iht. filstørrelse
https://www.gettyimages.no/plans-and-pricing

Johnér (skandinavisk bildebyrå) kr 2000-5500
flerbrukslisens, iht. filstørrelse
https://johner.no/nb_NO/about_prices/about_prices.php

Maskot (svensk bildebyrå) SEK 1090-4990
flerbrukslisens, iht. filstørrelse
https://www.maskot.se/cldoc/53915.htm

Scandinav (svensk bildebyrå) SEK 1100-4600
flerbrukslisens, iht. filstørrelse
https://www.scandinav.se/tjanster/#styckbilder

Jan Ove Bollman (foto4.no), kr 4995,- for flerbrukslisens
Øvrige priser: kr 600,- for web-bruk, kr 1495,- for engangsbruk og kr 9995,- for enerett.

Dag Ole Nordhaug, fra kr 2500,-
https://www.nordhaugphotography.com/p/licensing

Thomas Bickhardt (fotograf), kr 1400-4600 for engangsbruk.
https://www.bickfoto.com/priser/arkivbilder/

Share