Tvungent verneting

Tvungent verneting
Share

I åndsverkslovens § 85 står «Sivilt søksmål om inngrep i en annens rett eller andre overtredelser av denne loven må reises ved Oslo tingrett.».

Normalt skal tvister først innom forliksrådet der saksøkte har tilhold, for eventuelt deretter gå til tingretten der saksøkte har tilhold.

I saker vedrørende brudd på åndsverksloven stiller det seg altså annerledes i henhold til åvl. § 85. Saksøker (opphavspersonen) eller saksøkers prosessfullmektig kan derfor reise saken direkte for Oslo tingrett.

 

Share