Foreldelse

Share

Når de blir presentert for krav om oppgjør for sin ugjerning, påberoper noen samvittighetsløse bildetyver seg at kravet er foreldet. Dette i villfarelsen om at foreldelsesloven §2 kommer til anvendelse hvis det er mer enn tre år siden de begikk lovbruddet.

Denne fortolkningen har dog ingen relevans i opphavsrettslig henseende. Lovstridig publisering åndsverk er løpende krenkelse.

Sitat uttalelse fra Høyesterett i «Napster-dommen»: «Etter min mening vedvarer krenkelsen av opphavsretten så lenge opplasteren lar musikken ligge på Internett.»

 

Kilde: Norges Høyesterett – Dom. – HR-2005-133-A – Rt-2005-41

Share