Copyright-symbolet

Share
Copyright-symbol
Alle rettigheter blir automatisk reservert. (Illustrasjonsfoto: Alex Skopje, CSP)

Mange lever i den villfarelsen at copyright-symbolet står som en beskytter av immateriell eiendom. Det er langt fra tilfelle siden saken er den at copyright-symbolet har null juridisk relevans.

Copyright-tegnet dannet av mynt. Brudd på opphavsrett kan være kostbart.
Copyright-tegnet dannet av mynt. Brudd på opphavsrett kan være kostbart.

© er det engelske og amerikanske tegnet for opphavsrett. Lenge var det i England og USA et krav at man for å få opphavsrettsvern måtte bruke copyright-merket, men dette ble oppgitt ved landenes tilslutning til den verdensomspennende Bernkonvensjonen om opphavsrett. I tråd med denne konvensjonen oppstår opphavsretten i og med at åndsverket blir til, slik regelen også er i Norge.

I Norge har bruk av copyright-merket aldri vært noe vilkår for opphavsrettsvern. Imidlertid merkes ofte utgitte verk med symbolet både i Norge og andre land, men da kun informativt for å opplyse brukere av verket om opphavsrettens eksistens, i kombinasjon med opplysninger om hva dette innebærer av begrensninger for utnyttelsen av verket. Bruk av copyright-merket har altså ingen rettslig betydning.

Kilde: Wikipedia

Share