SOS: Må jeg betale faktura fra firma for bildetyveri?

Share

Bildetyveri spørsmål og svar (SOS):

– Jeg har fått faktura for bildetyveri fra et ukjent firma (i utlandet). Er dette svindel eller noe jeg må betale?

Kort svar: Sannsynligvis er det et høyst reelt krav.

Utdypende svar:

Å følge opp bildetyverier er ikke en del av fotografers og bildebyråers kjernevirksomhet. Tvert om er det svært forstyrrende for den daglige driften. Derfor velger mange å overlate oppfølging av bildetyverier til tredjeparter som har kompetansen og systemene for å kreve oppgjør på vegne av opphavsrettshaverne.

Disse tredjepartene er som regel enten rene advokatbyråer eller spesialiserte byråer som igjen leier inn advokater ved behov (innsigelser).

Norges (og Skandinavias) største bildebyrå benytter seg for eksempel av firmaet Copyright Agent. Så selv om bildet har en opphavsperson (fotograf) som igjen representeres av NTB Scanpix, vil det ved bildetyveri være Copyright Agent som står for innkrevingen.

Andre tilsvarende firmaer som Copyright Agent er Copytrack, ImageRights, Lapixa, Pixsy og PhotoClaim.

Hvis du har fått krav fra noen av disse firmaene er de nok høyst reelle og du bør betale for å unngå rettslige konsekvenser (med mindre du har kvittering for lisensiert bruk, selvsagt). Selv om de fleste av firmaene er basert i utlandet, har de som regel innleide advokater i de landene de opererer i.

Hvis du er i tvil om et krav, vil de fleste opplyse om opphavspersonen de representerer. Opphavspersonen vil igjen ofte opplyse om samarbeidet på sitt nettsted (f.eks. NTB Scanpix eller fotograf Robin Lund). Dermed får du bekreftet at firmaet du får kravet fra faktisk representerer opphavspersonen. Du kan eventuelt ta kontakt med opphavspersonen for å få bekreftet samarbeidet.