Eksterne kilder

Share

Linker til nettsteder og artikler som belyser samme tema som Bildetyveri.no

Les gjerne også oversikten Omtale av bildetyverier i media

 

Ut og stjæle bilder?
Advokat/partner Mathias Lilleengen og Sunniva Lange i Bing Hodneland advokatselskap forklarer noen aspekter i forhold til åndsverksloven og bildebruk.

Hvordan kreve betaling for bildetyveri?
IP-advokatfirmaet Bryn Aarflot forklarer, beskriver og tilbyr maldokument.

Hva med opphavsretten?
NTB (Norsk Telegrambyrå) oppklarer og presiserer.

Idrettsforbundet gir tips
Idrettsforbundet gir idrettslag noen tips på veien til riktig bildebruk, og oppklarer noen vanlige misforståelser.

Medielabben om opphavsrett
Medielabben med både tekst og video som forklarer opphavsrett.

Åndsverkloven: Hvordan være på den sikre siden når du skal publisere bilder, tekst og video på nett?
Gründer Minds’ folkeopplysning til gründere og alle andre som bruker bilder.

Bildetyveri og bildemisbruk
Nettstedet Foto.no’s forumkategori «Bildetyveri og bildemisbruk».

Fotojuss – opphavsrett og retten til eget bilde
Kristine Farstadvoll, juridisk rådgiver i foreningen BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) forklarer lovverket.

Blogger og opphavsrett
Tjenesten blogg.no forklarer lover og regler for bloggere.

Finn og bruk bilder
DelRett er et nettsted som omhandler opphavsrett i undervisning, og de gir her retningslinjer for undervisningsinstitusjoner.

Opphavsrett på Internett
Stipendiat Irina Eidsvold Tøien utreder opphavsrett via Jusstorget.

Slik avslører du bildetyvene
Fotograf Jan Ivar Vik med oppskrift på å finne bildetyver.

Finn bilder som kan brukes fritt
Selveste Google instruerer.

 

Share