Prisguide

Prisguide
Share

Hver enkelt fotograf setter sine egne priser, så det er ikke mulig å gi en eksakt sum for hvor mye man skal prise krenkelser av opphavsretten.

For ordens skyld kan det dog være greit å ligge i nærheten av bransjenormer.

Som en pekepinn: Norges journalistlags frilanssatser for 2019 setter standard honorar per bilde til kr 2784,– for redaksjonell engangsbruk (ekskl. MVA). Helside, forside, dobbelside, eller kommersiell bruk prises gjerne høyere enn standard redaksjonell bruk.

I tillegg til brukslisens grunnpris er det for bildetyverier bransjenorm å tillegge:

  • pluss 100 prosent av grunnsummen, som oppreisning for krenkelsen
  • pluss 100 prosent av grunnsummen, for evt. manglende bildekreditering
Norske sedler
Norske sedler i forskjellige varianter. (Illustrasjonsfoto: Robin Lund)

Hvordan man til sist ønsker å prissette bildetyveri kan bare magefølelsen gi svar på. Man kan også se an hvem som skal motta fakturaen. Er det snakk om et stort nasjonalt eller multinasjonalt selskap kontra en organisasjon i frivillighetsregisteret, kan det reflekteres i hvor høyt fakturabeløpet settes.

Artikler i media vedrørende bildetyverier kan også gi en pekepinn på hvor mye som normalt faktureres.

Foto priseksempler (grunnpriser, hva koster et bilde)

Følgende viser typiske eksempler på prising av legitim bruk av bilder fra bildebyrå eller fotograf. Prisene er cirka-priser eksklusiv merverdiavgift. 

Lav oppløsning eller begrenset bruk kan i noen tilfeller medføre lavere priser. Hver enkelt fotograf og de forskjellige bildebyråene har sine egne praksiser for dette.

Getty Images (verdens dominerende bildebyrå), kr 300-4000
flerbrukslisens, iht. filstørrelse
https://www.gettyimages.no/plans-and-pricing

Johnér (skandinavisk bildebyrå) kr 2000-5500
flerbrukslisens, iht. filstørrelse
https://johner.no/nb_NO/about_prices/about_prices.php

Maskot (svensk bildebyrå) SEK 1090-4990
flerbrukslisens, iht. filstørrelse
https://www.maskot.se/cldoc/53915.htm

Scandinav (svensk bildebyrå) SEK 1100-4600
flerbrukslisens, iht. filstørrelse
https://www.scandinav.se/tjanster/#styckbilder

Jan Ove Bollman (foto4.no), kr 4995,- for fri bruk
Øvrige priser: kr 600,- for web-bruk, kr 1495,- for engangsbruk og kr 9995,- for enerett.

Dag Ole Nordhaug, fra kr 2500,-
https://www.nordhaugphotography.com/p/licensing

Andreas Knoop (Fotografisk studio), typisk kr 1500-5000 for engangsbruk.

Thomas Bickhardt (fotograf), kr 1400-4600 for engangsbruk.
https://www.bickfoto.com/priser/arkivbilder/

Share