Prisguide

Prisguide
Share

Hver enkelt fotograf setter sine egne priser, så det er ikke mulig å gi en eksakt sum for hvor mye man skal prise krenkelser av opphavsretten.

For ordens skyld kan det dog være greit å ligge i nærheten av bransjenormer.

Som en pekepinn: I 2009 viste frilanssatsene til Norges journalistlags standard honorar per bilde på kr 1978,– for redaksjonell bruk (ekskl. MVA). Brukt som helside, forside, dobbelside, eller kommersiell bruk er prisene høyere. Regn også inn lønnsvekst fra 2009 til i dag (iht. SSBs kpi-kalkulator vil det nevnte beløpet justert for 2017 være kr 2321,-).

I tillegg til brukslisens grunnpris er det for bildetyverier bransjenorm å tillegge:

  • pluss 100 prosent av grunnsummen, som oppreisning for krenkelsen
  • pluss 100 prosent av grunnsummen, for evt. manglende bildekreditering
  • pluss administrasjonskostnader (bør reflektere tidsbruk for å avdekke og dokumentere bildetyverier)
Norske sedler
Norske sedler i forskjellige varianter. (Illustrasjonsfoto: Robin Lund)

Hvordan du til sist ønsker å prissette bildetyveriet kan bare magefølelsen gi svar på. Husk også å se an hvem som skal motta fakturaen. Er det snakk om et stort nasjonalt eller multinasjonalt selskap kontra en organisasjon i frivillighetsregisteret, kan det reflekteres i hvor høyt fakturabeløpet settes.

Artikler i media vedrørende bildetyverier kan også gi en pekepinn på hvor mye som normalt faktureres.

 

Foto priseksempler (grunnpriser, hva koster et bilde)

Følgende viser typiske eksempler på prising for bilder fra bildebyrå eller fotograf. Prisene er eksklusiv merverdiavgift. 

Lav oppløsning eller begrenset bruk kan i noen tilfeller medføre lavere priser. Hver enkelt fotograf og de forskjellige bildebyråene har sine egne praksiser for dette.

Getty Images (verdens dominerende bildebyrå), kr 300-4000
flerbrukslisens, iht. filstørrelse
https://www.gettyimages.no/plans-and-pricing

Eskil Wie (fotojournalist), kr 2000-5000
http://www.eskilwie.no/contact/ (prisliste)

Johnér (skandinavisk bildebyrå) kr 2000-5500
flerbrukslisens, iht. filstørrelse
https://johner.no/nb_NO/about_prices/about_prices.php

Simen Soltvedt (fotograf), engangsbruk kr 3600,-
http://www.simenfoto.com/priser/

Jan Ove Bollman (foto4.no), kr 4995,- for fri bruk
Øvrige priser: kr 600,- for web-bruk, kr 1495,- for engangsbruk og kr 9995,- for enerett.

Andreas Knoop (Fotografisk studio), typisk kr 1500-5000 for engangsbruk.

Thomas Bickhardt (fotograf), kr 1400-4600 for engangsbruk.
https://www.bickfoto.com/priser/arkivbilder/

Share