Prisguide

Prisguide

Hver enkelt fotograf kan sette sine egne priser, så det er ikke mulig å gi en eksakt sum for hvor mye man skal prise krenkelser av opphavsretten.

For ordens skyld kan det dog være greit å ligge i nærheten av bransjenormer.

Som en pekepinn: I 2009 viste frilanssatsene til Norges journalistlags standard honorar per bilde på kr 1978,– for redaksjonell bruk (ekskl. MVA). Brukt som helside, forside, dobbelside, eller kommersiell bruk er prisene høyere. Regn også inn lønnsvekst fra 2009 til i dag (iht. SSBs kpi-kalkulator vil det nevnte beløpet justert for 2016 være kr 2280,-).

I tillegg til brukslisens er det for bildetyverier bransjenorm å tillegge:

  • pluss 100 prosent av grunnsummen, som oppreisning for krenkelsen
  • pluss 100 prosent av grunnsummen, for evt. manglende bildekreditering
  • pluss administrasjonskostnader (bør reflektere tidsbruk for å avdekke og dokumentere bildetyverier)
Norske sedler

Norske sedler i forskjellige varianter. (Illustrasjonsfoto: Robin Lund)

Hvordan du til sist ønsker å prissette bildetyveriet kan bare magefølelsen gi svar på. Husk også å se an hvem som skal motta fakturaen. Er det snakk om et stort nasjonalt eller multinasjonalt selskap kontra en organisasjon i frivillighetsregisteret, kan det reflekteres i hvor høyt fakturabeløpet settes.

Artikler i media vedrørende bildetyverier kan også gi en pekepinn på hvor mye som normalt faktureres.

 

Foto priseksempler (hva koster et bilde)

Følgende viser eksempler på prising for bilder i maks (høy) oppløsning, med ubegrenset bruk for kunden. Prisene er eksklusiv merverdiavgift. 

Lavere oppløsning eller begrenset bruk kan i noen tilfeller medføre lavere priser. Hver enkelt fotograf og de forskjellige bildebyråene har sine egne praksiser for dette.

Getty Images (verdens dominerende bildebyrå), kr 4000,-

Eskil Wie (fotojournalist), kr 4499,-
http://www.eskilwie.no/contact/ (prisliste)

Johnér (skandinavisk bildebyrå) kr 5490,-
https://johner.no/nb_NO/about_prices/about_prices.php

Fotoarkivet (fotograf Jon Fjeldstad), engangsbruk kr 500–3500
http://fotoarkivet.dev.dpbeta.com/default.asp?pageid=14143

Simen Soltvedt (fotograf), engangsbruk kr 3600
http://www.simenfoto.com/priser/