Om tjenesten Bildetyveri.no

Bildetyveri.no er en ressurs som omhandler krenkelse av opphavsrett for fotografi (også kalt bildetyveri). Tjenesten tilbyr opplysende informasjon, artikler og tips rundt temaet til både fotografer og bildebrukere. Fotografer får i tillegg tilgang til mal-dokumenter og gode råd.

Tjenesten inneholder informasjon i forhold til lover, regler og bransjepraksis. Her er tips og maldokumenter for hvordan man finner ut av bildetyverier, og hvordan man håndterer bildetyveriene.

Det vil på sikt også bli mulig for fotografer å offentlig registrere dokumenterte bildetyverier. Dette fungerer litt som et insentiv for den registrerte bildetyven til å gjøre opp for seg (siden noe annet er flaut for både personer, bedrifter, merkevarer og institusjoner) og samtidig som et tilsvarende insentiv for også andre bildetyver til å gjøre opp for seg.

Det jobbes med muligheter for å tilby innkreving for fotografer, men dette er ikke noe som er på plass ennå.

Bildetyveri.no inneholder også relevant informasjon for offentligheten, med tips om hva som er lov og ikke lov, hvor og hvordan man kan kjøpe bilder, osv.

Bakgrunn

Til tross for at undertegnede har lagt enormt med tid og ressurser i å bygge et bildegalleri og bildebyrå som tilbyr online betalingsløsning med umiddelbar lovlig nedlasting, var det knapt noen som brukte betalingsløsningen. Derimot ble bildene stjålet og publisert uten skjensel av både privatpersoner, firmaer, medier, advokater og offentlige instanser.

I starten sendte jeg henvendelser om at bildene måtte betales eller slettes umiddelbart. Som regel ble bildene slettet uten kommentar, noen ganger med et surt svar. Knapt noen valgte å betale for seg.

Etter hvert ble omfanget av ulovlig bruk så utbredt at tiden jeg måtte bruke på avdekking, dokumentasjon og henvendelser førte til et betydelig ekstra økonomisk tap, i tillegg til tapet som selve tyveriet utgjør. Vi snakker om at gjennomsnittlig 20 prosent av arbeidsdagene går bort på å følge opp bildetyverier.

Da sto jeg tilbake med to alternativer: Enten å leve med tapet og la være å bry meg med krenkelsene av opphavsretten (altså å la folk stjele vilt uten konsekvens, og stå igjen uten inntekt for arbeidet jeg gjør), eller å kreve rettmessig kompensasjon ved å sørge for at både brukslisenser, tort og svie og administrasjon blir fakturert og betalt.

Bildetyveri.no er alternativ 2.

 

Omfanget av bildetyverier er så omfattende at det denne tjenesten får belyst bare skraper i overflaten av problemet. Det som er blitt fanget opp avslører at uvitenhet eller manglende respekt for åndsverksloven og de som lever av åndsverkene gjennomsyrer hele samfunnet. For det er ikke landets skyggeside som står bak tyveriene. Det er ofte offentlige instanser, som skoler, kommuner og etater. Det er store og små bedrifter og organisasjoner og det er norsk presse (inkludert statskanalen). Det er sågar stortingspolitikere (attpåtil i justiskomiteen) og det er lovens håndhever, politiet.

Alle har skyldbetynget måttet betale for seg, siden det ikke er tvil over verken handling eller skyldspørsmål. Noen etter å ha først truet med advokater og annet tull. Andre har derimot vært så voksne at de har ektefølt beklaget å ha gjort seg skyldig i å krenke opphavsretten.

 

Robin Lund
for Bildetyveri.no
21. oktober 2015