Om tjenesten Bildetyveri.no

Share

Bildetyveri.no er en ressurs som omhandler krenkelse av opphavsrett for fotografi (også kalt bildetyveri). Tjenesten tilbyr informasjon, artikler og tips rundt temaet til nytte for både bildeskapere og bildebrukere. Fotografer får i tillegg tilgang til mal-dokumenter og gode råd.

Tjenesten inneholder informasjon i forhold til lover, regler og bransjepraksis.

Opphavspersoner får tips for hvordan man avslører bildetyverier og hvordan man håndterer bildetyveriene, og maldokumenter for oppfølgingen.

Bildetyveri.no inneholder ikke minst opplysende informasjon for offentligheten, med tips om hva som er lov og ikke lov, hvor og hvordan man kan kjøpe bilder, osv.

Bildetyveri har en egen Facebook-side. Følg med her om du er interessert i problemstillingen.

Bakgrunn

Til tross for at undertegnede har lagt flere årsverk med tid og ressurser i å bygge et bildegalleri og bildebyrå som tilbyr online betalingsløsning med umiddelbar lovlig nedlasting, var det bare unntaksvis noen som brukte betalingsløsningen. Derimot ble bildene stjålet og publisert uten skjensel av både privatpersoner, firmaer, medier, advokater og offentlige instanser.

I starten sendte jeg henvendelser om at bildene måtte betales eller slettes umiddelbart. Som regel ble bildene slettet uten kommentar, noen ganger med et surt svar. Knapt noen valgte å betale for seg.

Etter hvert ble omfanget av ulovlig bruk så utbredt at tiden jeg måtte bruke på avdekking, dokumentasjon og henvendelser førte til et betydelig ekstra økonomisk tap, i tillegg til tapet som selve tyveriet utgjør. Vi snakker om at gjennomsnittlig 20 prosent av arbeidstiden går bort på å følge opp bildetyverier.

Da sto jeg tilbake med to alternativer: Enten å leve med tapet og la være å bry meg med krenkelsene av opphavsretten (altså å la folk stjele vilt uten konsekvens, og stå igjen uten inntekt for arbeidet jeg gjør), eller å kreve rettmessig kompensasjon ved å sørge for at både brukslisenser, tort og svie og administrasjon blir fakturert og betalt.

Bildetyveri.no er alternativ 2.

 

Omfanget av bildetyverier er så omfattende at det denne tjenesten får belyst bare skraper i overflaten av problemet. Det som er blitt fanget opp avslører at grovt uaktsom uvitenhet – eller manglende respekt for både åndsverksloven og de som lever av åndsverkene – gjennomsyrer hele samfunnet. For det er ikke landets skyggeside som står bak tyveriene. Det er ofte offentlige instanser som skoler, kommuner, etater og statlige departementer. Det er store og små bedrifter og organisasjoner, det er norsk presse (inkludert statskanalen). Undertegnede har sågar måtte fremme krav mot en rekke advokater, stortingspolitikere (attpåtil i justiskomiteen), toppledelse i politiet, dommere og selve tingretten selv.

Alle har skyldbetynget måttet betale for seg, siden det ikke er tvil over verken handling eller skyldspørsmål. Noen etter å først ha truet med advokater, anmeldelse og annet tull som bare fører til merkostnader for dem selv. Andre har derimot vært så voksne at de beskjemmet har beklaget å ha gjort seg skyldig i å krenke opphavsretten.

 

Robin Lund
for Bildetyveri.no
21. oktober 2015

Share