Kreditering

Fotokreditering

Husk fotokreditering. (Illustrasjonsfoto: Robin Lund)

Kreditering av fotograf er en rettighet nedfelt i åndsverkloven.

Mangler fotokredering kan altså opphavspersonen med god samvittighet fakturere krenkelsen. Normen er å fakturare tilsvarende normal bildepris for manglende kreditering. Dette kan altså faktureres selv om det allerede er betalt brukslisens for bildet.

Det holder ikke å kreditere kun et bildebyrå, avis eller annen formidler (og spesielt ikke Google, YouTube, Imgur eller lignende), da det er opphavspersonen som har lovmessig rett til å bli kreditert. Kreditering av evt. bildeformidler (f.eks bildebyrå) kan være en del av formidlerens lisensbetingelser, men det er altså ikke nedfelt i lov slik kreditering av opphavsperson er det.

Krediteringsmetoder

Måten å kreditere på kan være forskjellig fra situasjon til situasjon. Hovedregelen er at det skal krediteres på eller i nærheten av bildet.

Ved bruk av svært små bilder kan det i noen tilfeller være uhensiktsmessig å kreditere i nær tilknytning til bildet av estetiske hensyn. Da kan kreditering ved mouseover, nederst på siden eller i en egen krediteringsliste være egnede alternativer.