Fotograf

Share

Som illustratør, grafiker eller fotograf er det kjedelig å se at verkene man kan ha lagt både kompetanse, sjel og ressurser i å skape regelrett blir stjelt uten verken vederlag eller kreditering.

Tjenesten Bildetyveri.no er en ressurs som tilbyr kreatører informasjon som kan hjelpe til med å både avdekke bildetyver og -tyverier, og også være til hjelp for å få betalt for bruken.

Tjenesten gir også informasjon til bildebrukere som kan være oppklarende og forhåpentligvis også forebyggende.

Share