Fotograf

Som fotograf er det kjedelig å se at verkene man kan ha lagt både kompetanse, sjel og ressurser i å skape regelrett blir stjelt uten verken vederlag eller kreditering.

Tjenesten Bildetyveri.no er en ressurs som kan hjelpe til med å både avdekke bildetyver og -tyverier, og å sørge for å få betalt bruken.

På sikt vil tilknyttede fotografer kunne registrere bildetyverier og dermed gi et insentiv for bildetyvene til å slette bilder og/eller betale for bruk av bilder. Alt etter hva man er ute etter.