48-timers varsel

Share

Hvis du har blitt henvist til denne nettsiden er det sannsynligvis fordi en fotograf har oppdaget et bildetyveri, men gir bildetyven en mulighet til å fjerne bildet uten å måtte betale vederlag. Dette forutsetter at bildet er slettet innen 48 timer! Etter dette blir faktura sendt iht. gjeldende satser.

Grafisk arbeid, fotografier og illustrasjoner er intellektuell eiendom, og opphavsperson har lovmessig krav på betaling for all bruk. Dette gjelder for både fysisk og digital form av verkene, og om det er brukt av bedrifter, privatpersoner eller ideelle organisasjoner.

Se gjerne innom artiklene på nettstedet for mer informasjon om bildetyveri.

For bildetyveri vil faktura som regel ligge mellom 5000-15000 kroner.

Bildetyver som slipper unna med dette varselet har altså god grunn til å være takknemlig overfor opphavspersonen, som gir slipp på denne inntekten av ren godvilje.

Share